Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Sprawozdanie finansowe 2022 24/04/2023 - 14:17
2 Sprawozdanie finansowe 2021 24/04/2023 - 14:19
3 Sprawozdanie finansowe 2020 16/07/2021 - 08:13
4 Informacja dodatkowa 2020 11/05/2021 - 20:06
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 11/05/2021 - 20:05
6 Informacja o stanie mienia 2020 2020 11/05/2021 - 20:04
7 Rachunek zysków i strat 2020 2020 11/05/2021 - 20:03
8 Bilans jednostki budżetowej 2020 2020 11/05/2021 - 20:02
9 Sprawozdanie finansowe 2019 16/07/2021 - 08:11
10 Sprawozdanie finansowe 2018 16/07/2021 - 08:09