Zmiana Tytuł Autor Status
2023-04-24 14:21:01 Sprawozdanie finansowe sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-04-24 14:18:06 Sprawozdanie finansowe sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-27 17:05:49 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -  Główną Księgową - nabór zakończony sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-16 08:13:34 Sprawozdanie finansowe sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-16 08:11:48 Sprawozdanie finansowe sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-16 08:10:09 Sprawozdanie finansowe sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-12 15:45:47 Informacja o stanie mienia 2020 sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-12 15:43:52 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-12 15:43:43 Informacja dodatkowa sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-12 15:43:30 Rachunek zysków i strat 2020 sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-12 15:43:07 Bilans jednostki budżetowej 2020 sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-12 15:42:19 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -  Główną Księgową sp45@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-29 10:34:20 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-04-27 19:24:29 Statut jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-04-23 13:03:17 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-04-22 16:11:27 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-04-22 16:03:01 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-04-22 16:00:11 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:22:33 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:22:22 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:22:08 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:21:45 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:21:32 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:21:17 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:21:05 Statut jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:20:12 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:16:29 Szkoła Podstawowa nr 45 slewandowski Opublikowany
2021-04-22 15:15:11 Szkoła Podstawowa nr 45 slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany